33 крвни единици собрани на крводарителската акција во кавадаречката гимназија (фото)

Лисичанец: Боров четник ги нападна насадите со бор во Кавадарци
„ При нашата посета на околу градските локалитети „Калница“ и Љубаш согледавме дека боровите насади,