240 слободни места на факултетите во Велес

240 СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА УПИС НА БРУЦОШИ ИМААТ ФАКУЛТЕТИТЕ ВО ВЕЛЕС. ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ НУДАТ ДРЖАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ И СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ.. ДВАТА НАСТАВА ЌЕ ИЗВЕДУВААТ СО ПО ЕДЕН ФАКУЛТЕТ.. НАЈМНОГУ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ПРЕДВИДУВА ДА ЗАПИШЕ ТЕХНОЛОШКО ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ БИТОЛСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ.. НА ДВЕТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ИМА СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА 160 БРУЦОШИ – 90 СЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО НАСОКАТА ИНФОМРАТИЧКА И КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА ДОДЕКА 70 ЗА ПРОФИЛОТ НУТРИЦИОНИЗАМ.. ЕДНА СТУДИСКА ГОДИНА НА ОВОЈ ФАКУЛТЕТ ЧИНИ ОД 100 ДО 400 ЕВРА ВО ЗАВИСНОСТ ОД НАЧИНОТ НА СТУДИРАЊЕ – ДРЖАВНА КВОТА, САМОФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ ВОНРЕДНИ..

УНИВЕРЗИТЕТОТ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ФАКУЛТЕТСКА НАСТАВА НУДИ ПРЕКУ ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ.. ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИИ ИМА ПО ПРОГРАМАТА СМЕТКОВОДСТВО И РЕВЕЗИЈА.. ПРЕДВИДЕНО Е ДА СЕ ЗАПИШАТ 80 СТУДЕНТИ.. И НА ОВОЈ ФАКУЛТЕТ ЕДНА СТУДИСКА ГОДИНА ЧИНИ ОД 100 ДО 400 ЕВРА..

ИНАКУ ВТОРА ГОДИНА ПО РЕД ВО МИРУВАЊЕ ОСТАНУВААТ ДИСПЕРЗИРАНИТЕ СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ.. НАСТАВА ЌЕ СЕ ОДВИВА САМО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПОГОРНИТЕ ГОДИНИ.

З. Ј

  Share

Додади коментар