Подрачното одделение на државниот архив доби 150 магнетофонски ленти од архивата на поранешното радио Велес
11-07-2014 РЕГИОН

АУДИО СНИМКИТЕ НА РАДИО ВЕЛЕС ГИ ПРЕВЗЕМА ДРЖАВНИОТ АРХИВ.. 150 МАГНЕТОФОНСКИ ЛЕНТИ СЕ СКЛАДИРАНИ ВО ДЕПОТО НА ПОДРАЧНОТО ОДДЕЛЕНИЕ.. НА НИВ СЕ НАОЃААТ ВЕСТИТЕ И РАЗЛИЧНИ ЕМИСИИ КОИ ГИ ПОДГОТВУВАО РАДИОТО..

 

ЗАБАВНИ И ПОЛИТИЧКИ ЕМИСИИ, ИНТЕРВЈУА, ДНЕВНИ ВЕСТИ СЕ ДЕЛ ОД МАТЕРИЈАЛИТЕ КОИ ГИ ДОБИ ВЕЛЕШКИОТ АРХИВ.. РАКОВОДИТЕЛОТ НИКОВ СМЕТА ДЕКА ОВИЕ АУДИО СНИМКИ СЕ ГОЛЕМО БОГАТСВО ЗА ВЕЛЕС.. СЕ НАДЕВА ДЕКА ТИЕ ВО ИДНИНА ЌЕ И ПОСЛУЖАТ НА НАУЧНАТА ДЕЈНОСТ.. СЕПАК СНИМКИТЕ ЗАСЕГА НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТАТ СЕ ДОДЕКА НЕ СЕ ПРЕСНИМААТ НА НОВИ НОСАЧИ НА ЗВУК..

 

ИНАКУ ПРЕТХОДНО ДРЖАВНИОТ АРХИВ ГИ ПРЕВЗЕМА ПИШАНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ ОД РАДИО ВЕЛЕС.. ВО 140-ТЕ АРХИВСКИ КУТИИ СЕ НАОЃААТ ВЕСТИТЕ ЗА ВЕЛЕС ВО ПЕРИОД ОД 50-ТИНА ГОДИНИ..

 

ОД ПОДДРАЌНОТО ОДДЕЛЕНИЕ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ ВЕЛАТ ДЕКА АУДИО ЗАПИСИТЕ НА РАДИОВ ВЕЛЕС ЌЕ СТАНАТ ДОСТАПНИ ЗА ЈАВНОСТА ОТКАКО ЌЕ БИДАТ ПРЕНЕСЕНИ НА СООДВЕТНА ТЕХНИКА.

Зоран ЈаневскиДодади коментар