Поставена урбана опрема на кејот во Ваташа
Оперативата на фирмата „Градба промет“ од Кавадарци деновиве постави типизирана нова урбана опрема на