Кавадаречкиот совет го усвои кварталниот извештај за извршувањето на буџетот - донесена одлука за субвенционирање на велосипеди
27-04-2021 РЕГИОН

Советот на општина Кавадарци едногласно го усвои кварталниот извештај за извршувањето на општинскиот буџет во првиот квартал.

 

Остварувањето на вкупните приходи по сите основи за периодот од  01.01.2021-31.03.2021 година е во износ од 226.610.003 денари во однос на  планираните 1.209.233.000 денари или изразено во проценти 18,74 % - стои во образложението на овој извештај.

 

Градоначалникот Митко Јанчев нагласи дека и покрај кроона кризата сепак се бележи поголема реализација на приходите во буџетот споредено со минатата година за 18,7% во првиот квартал. Искажа благодарност до сите физички и правни лица кои го платиле данокот на имот.

 

„Заштедата од огрев за училиштата и превоз на ученици ќе се искористи за изградба на спортска сала во ООУ „Димката Ангелов Габерот“ во Ваташа и за реконструкција на неколку учлилишта“ рече Јанчев. Тој исто така информира дека општината аплицирала со 4 проекти до МОН од кои два се веќе одобрени, а се однесуваат на реконструкција на покривот на ООУ „Тошо Велков Пепето“, реконструкција во СОУ „Киро Спанџов Брко“, училиштето во Возарци и во ООУ „Страшо Пинџур“.

 

Јанчев истакна дека неговите очекувања се во вториот квартал извршувањето на буџетот ќе биде над 40%.

 

На денешната 55 седница, која советот ја одржува преку видео конференциска врска, беше донесена и одлука за субвенционирање на нови велосипеди. Деновиве ќе биде објавен јавен повик за аплицирање.

 

„Максималната сума за еден велосипед е до 3000 денари или 50% од вредноста на велосипедот. Имаме буџет од 300.000 денари за субвенционирање на 100 велосипеди. Очекувам поголем интерес, бидејќи сега имаме и велосипедско пешачка патека“ рече Јанчев.

 

Советот едногласно донесе одлуки и за сопствено учество на општината во реализацијата на проекти за фекален колектор во Возарци, реконструкција на локалниот пат село Бохула и за поставување на фотонапонски панели кои ќе се постават на 10 општински објекти.

 

Едногласно советниците гласаа и за социјалниот план на општина Кавадарци за период од 2021 до 2024 година. Со изработката на овој социјален план кој е од големо значење за интегритетот на Општина Кавадарци ќе се придонесе до полесен пристап до социјалните услуги и можности за полесен пристап до корисниците и нивно вклучување во заедницата. Советничката Минова го поздрави донесувањето на социјалниот план и нагласи дека Кавадарци има потреба од изградба на дом за стари лица.

 

Целта на социјалниот план е мапирање на социјалните проблеми на ранливите групи во општината, извршување на анализа на моменталните состојби и капацитети и расположливи социјални услуги и ги утврдува спрецифичните потреби за развој на социјалните услуги во општина Кавадарци. Овој социјален план ќе претставува основа при изготвување на годишните планови и програми за социјална, детска и здравствена заштита во општина Кавадарци.  

 

„Општина Кавадарци активно работи за поддршка на социјално загрозените семејства. Во овој дел потребно е да се потенцира социјалната заштита која се остварува преку разни мерки, активности, услуги со цел да се заштити од ризици, превенција и надминување на социјалните проблеми кои се одразуваат на здравјето на граѓаните. Затоа се прават чекори со кои ќе се спречи социјалната исклученост, ќе се подобри квалитетот на животот и ќе се зголеми бројот на социјални услуги кои ги нуди општина Кавадарци. Во социјалниот план ќе бидат наведени идентификуваните социјални ризици на ранливите категории на граѓани кои се детектирани во општина Кавадарци, и нивните потреби“ рече Јанчев и информираше дека општината заедно со МТСП и со здружението на пензионери ќе се изгради дом за стари лица во парцела кај спомен паркот „Киро Крстев и Димче Мирчев“. Тој дом би згрижувал педесетина лица.

 

Јанчев исто така посочи дека општината ќе реализира и проект за изградба на објект за згрижување на деца со посебни потреби,  кој ќе обезбеди услови за лица од различни возрасти и потреби и проект за изградба на шест апартмани во кои би се згрижувале лица кои би биле на удар од елементарни непогоди.

 

А.Д

 Share

Додади коментар