Програма за Вторник

00.35

    БЛОК  РЕКЛАМИ  МУЗИКА

01.00

    ИГРАН  ФИЛМ

                 НЕДОПИРЛИВ ЗА

РЕПРИЗА

 

02.30

    МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

03.00

    КТВ  ВЕСТИ

ИНФОРМАТИВНА

РЕПРИЗА

 

03.35

    АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА

             СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

       25

04.20

    ИГРАН  ФИЛМ

                ЕЛЕНИ

РЕПРИЗА

 

05.50

    ДОКУМЕНТАРКА СТАРА ДВ

          КОНЦЕРТ

 

 

06.40

    БЛОК РЕКЛАМИ

06.50

    КТВ  ВЕСТИ

ИНФОРМАТИВНА

РЕПРИЗА

 

07.20

    ДЕНИС                                                                                          ЦРТАН ФИЛМА             РЕПРИЗА           42

07.50

    БЛОК РЕКЛАМИ + ДОКУМЕНТАРНА НОВА                                                               РЕПРИЗА

08.30

    ДОБРО  УТРО  ТИКВЕШИЈО

УТРИНСКА

ВО  ЖИВО

 

09.33

    ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

09.45

    ДЕНИС

      ЦРТАН ФИЛМ              

ПРЕМИЕРА

43

10.10

    МЈАУ  МЈАУ                                                               ЦРТАН ФИЛМ                              ПРЕМИЕРА          61

10.30

     АЈ ТИ ЗАМИЖИ

               ДЕТСКА ЕМИСЈА

ПРЕМИЕРА

 

10.45

  10.00

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

     ОГЛАСНИК БИЛБОРД

11.10

    ИНСТРУКТОРИ                                                    СЕРИСКИ ФИЛМ                           РЕПРИЗА          8

11.46

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

 

 

 

12.00

    ПАНЧЕЛИТО                                                           ДЕТСКА                                       РЕПРИЗА

12.25

    БЛОК   РЕКЛАМИ  + МЕДИЦИНА 8 КА

        ЕМИСИЈА

ПРЕМИЕРА

65

13.05

     АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА

             СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

25

13.50

     БЛОК  РЕКЛАМИ

14.00

    НАСЛЕДНИЧКА

СЕРИСКИ  ФИЛМ

РЕПРИЗА

100

14.47

     БЛОК  РЕКЛАМИ+ МУЗИКА

15.05

    ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

15.15

    МОЈА НАЈМИЛА                    

          СЕРИСКИ ФИЛМ

РЕПРИЗА

4

15.45

      МУЗИКА

16.00

     ДОКУМЕНТАРНА ЕМИСЈА

ПРОЕКТИ

РЕПРИЗА

 

16.25

       БЛОК   РЕКЛАМИ

16.30

       АЈ ТИ ЗАМИЖИ

               ДЕТСКА ЕМИСЈА

РЕПРИЗА

 

16..45

       БЛОК  РЕКЛАМИ 

 

 

 

17.00

 ВО СВЕТОТ НА ДЕТЕТО-   МЈАУ МЈАУ                   ЦРТАНА СЕРИЈА                       РЕПРИЗА           61

17.20

       БЛОК  РЕКЛАМИ 

 

 

 

17.30

      ГЛАСОТ НА АМЕРИКА

17.40

       ИНСТРУКТОРИ                                            

СЕРИСКИ ФИЛМ              

ПРЕМИЕРА

9

18.20

     ИНТЕРМЕЦО

18.30

      ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

18.40

     ВЛЕЗИ ВОЗИ                                                           ЗАБАВНА ЕМИСЈА                 ПРЕМИЕРА         

19.20

      БЛОК  РЕКЛАМИ

 

 

 

19.30

     МОЈА НАЈМИЛА                                                             СЕРИСКИ  ФИЛМ               ПРЕМИЕРА          5

20.00

      КТВ  ВЕСТИ  1

ИНФОРМАТИВНА

 

 

20.35

 БЛОК  РЕКЛАМИ  + ЏИНГЛОВИ ЗА ЕМИСИИ И  ФИЛМОВИ + МЕДИЦИНА 8 КА     РЕП.            65

21.00

  21.40

    ПРОЕКТ КТВ         

       БЛОК РЕКЛАМИ

ОБРАЗОВНА ПРОГРАМА

 

     

ПРЕМИЕРА

 

 

 

 

  

21.50

     ХРАНА И ВИНО                                                           КУЛИНАРСТВО

22.20

    БЛОК РЕКЛАМИ

 

 

 

22.30

  23.00

      КТВ  ВЕСТИ                                                                   ИНФОРМАТИВНА

      ОЛАС БИЛБОРД

  23.10

    НАСЛЕДНИЧКА

СЕРИСКИ ФИЛМ

ПРЕМИЕРА

       101

23.30

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

 

 

 

23.50

      АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА                               СЕРИСКИ ФИЛМ                        ПРЕМИЕРА         26

           

                             В Т О Р Н И К   28.05. 2013