40-тина земјоделци од велешко конкурирале за средства од ИПАРД
23-06-2015 РЕГИОН

40-ТИНА ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ВЕЛЕШКО КОНКУРИРААТ ЗА ЕВРОПСКИ ПАРИ.. АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ИЗРАБОТИЛО 44 АПЛИКАЦИИ ЗА ИПАРД ПРОГРАМАТА.. ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ВЕЛЕС, ЧАШКА И ГРАДСКО ДОСТАВИЛЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КУПЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА И ПРИКЛУЧНА ОПРЕМА.. РАКОВОДИТЕЛОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ, ТОНИ ТАСКОВ ОЧЕКУВА ГОЛЕМ ПРОЦЕНТ НА ОДОБРЕНИ АПЛИКАЦИИ..

 

ИПАРД ПРОГРАМАТА ОВОЗМОЖУВА ПОВРАТ НА ПАРИ ЗА КУПЕНА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА.. ВИСИНИТА НА СУМАТА СЕ ДВИЖИ ОД 50 ДО 75 ПРОЦЕНТИ ОД ВРЕДНОСТА.. ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ВЕЛАТ ДЕКА НЕКОЛКУ МЕСЕЦИ ТРАЕ ПОСТАПКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИПАРД ПРОГРАМАТА.. СЕКОЈА АПЛИКАЦИЈА СЕ РАЗГЛЕДУВА ПОЕДИНЧЕНО.. ПРЕД ДА СЕ ОДОБРИ МИНУВА ПРЕКУ НИЗА ФИЛТРИ НА ЕВРОПСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ..

 

СЛЕДНИОТ ОГЛАС ЗА КОНКУРИРАЊЕ ВО ИПАРД ПРОГРАМИТЕ ЌЕ СЕ ОБЈАВИ НА КРАЈОТ НА ОД ГОДИНАВА.. ЗЕМЈОДЛЕЦИТЕ ИМААТ РОК ОД 45 ДЕНА ДА ЈА СОБЕРАТ ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.. ВО ЦЕЛАТА ПОСТАПКА, ДОБИВААТ БЕСПЛАТНА ПОМОШ ОД АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО.. ОД ТУКА ВЕЛАТ ДЕКА ДО СЕГА ПОВЕЌЕ ОД 250 ЗЕМЈОДЕЛЦИ ОД ВЕЛЕШКО ЈА ИСКОРИСТЕЛЕ ИПАРД ПРОГРАМАТА ЗА ПОВРАТ НА ПАРИ ЗА КУПЕНАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА..

З.ЈДодади коментар