Општина Неготино ќе надоместува дел од трошоците за купување на велосипеди
21-05-2019 РЕГИОН

По принципот „прв дојден,прв услужен“,општина Неготино објави Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните од подрачјето на општина Неготино за купување велосипеди во 2019-та година.

 

Средствата што општината ќе ги субвенционира се во износ од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 5.000 денари по лице со вклучен персонален данок на доход, како и 50% од вредноста на адаптираниот велосипед за лица со телесна инвалидност, но не повеќе од 50.000 денари по лице.

 

Јавниот повик трае заклучно со 20-ти јуни, оваа година, а средствата во висина од 300.000 денари предвидени за исплата се обезбедени од Буџетот на општина Неготино.

Додади коментар