Општина Кавадарци спроведува проект за учениците со посебни образовни потреби
24-11-2020 РЕГИОН
Општина Кавадарци го спроведува под-проектот,, Набавка на асистивна технологија за ученици со посебни образовни потреби”, кој што се реализира во рамките на проектот,,Зајакнување на општинските совети”, а се спроведува од страна Канцеларијата на Обединетите Нации во Скопје - информираа од локалната самоуправа.
 
 
Во рамките на овој проект е предвидено да се набави Асистивна технологија наменета за лицата со посебни образовни потреби, која што ќе им помогне да ги надминат (методолошките)недостатоци при учењето во училницата, со што ќе им се овозможи на овие ученици да работат со своите силни страни и зачувани капацитети, а ќе се минимизираат нивните недостатоци.
 
Проектот е во завршна фаза, и се очекува да заврши кон крајот на месец Ноевмри 2020 година.
 
 
Асистивната технологија е наменета за ООУ,,Страшо Пинџур,, Кавадарци, за учениците во посебните паралелки во кои се реализира воспитно-образовниот процес на ученици со развојни проблеми и посебни образовни потреби.
 
 
 


Share

Додади коментар