Доградба на атмосферската канализација на „Илинденска“
10-06-2020 РЕГИОН
Согласно програмата за интервенции во уличната инфраструктура, општината деновиве го релизира проектот за доградба на линијата од атмосферската канализација на улицата „Илинденска“.
 
Ангажираната оператива на фирмата „Афердита“ од Кичево ги изведува градежните работ на ископ и поставување на цевки со профил Фи 315, како и шахти. Новата линија е во должина од 180 метри - информираат од локалната самоуправа.
 
 
Со нејзината реализација ќе се подобри зафаќањето и одводнувањето на атмосферските води на овој дел од улицата.
 


Додади коментар