Водостопанство Тиквеш: Обвинувањата на ВМРО-ДПМНЕ се за политичко поентирање - Земјоделците ќе добијат вода навреме
19-04-2018 РЕГИОН

 

Изнесените обвинувања на прес конференција од страна на партијата ВМРО- ДПМНЕ Кавадарци кон АД Водостопанство на Р. Македонија- подружница Тиквеш, се направени исклучиво за политичко поентирање. Имено неосновани и неаргументирани се овие изнесени обвиненија на само неколку дена пред започнување на наводнувачката сезона.

 

Чистењето на каналската мрежа во ХМС Тиквеш во   вкупна должина од ~ 212,0 км. за наводнување е започната уште поодамна и ќе биде завршено во најкраток можен рок. За разлика од минатите години кога земјоделците добиваа вода за наводнување дури на крајот на месец мај, новото раководство на АД Водостопанство на Р.Македонија- подружница Тиквеш оваа година ќе им обезбеди вода за наводнување на земјоделците навремено и во доволно количина за да ги задоволи сите нивни потреби.

 

После овие изнесени обвинувања, чуствуваме и одговорност да ја информираме јавноста за тоа каква состојба затекна новото раководство на АД Водостопанство на Р. Македонија- подружница Тиквеш. Сегашното раководство на АД Водостопанство на Р. Македонија- подружница Тиквеш наследи една општакатастрофална состојба, внатре во институцијата. Се соочи со недостаток на потребната механизација резервни делови, прибор и алат за работа, теренски возила и стручен кадар за нормално функционирање на оваа институција. Претходно со години наназад во оваа институција не се вложувани напори и средства со цел да се создадат основни услови за работа и тоа како за вработените во подружницата, така и за   набавка на основни средства, опрема, резервни делови и други материјали за основно   функционирање на АД Водостопанство на Р. Македонија- подружница Кавадарци.

 

За само неколку месеци работење, новото раководство на оваа институција обезбеди 60.000.000 денари од страна на централната власт, за санација и реконструкција на капитални објекти од хидромелиоративниот систем. Овие парични средства во најголем дел ќе бидат искористени за модернизирање и соодветно опремување на АД Водостопанство на Р.Македонија- подружница Кавадарци. Покрај ова, во овој краток временски период обезбедена е и набавена   градежна механизација, каква досега   во сопствената историја на постоење, подружницата Тиквеш – немала никогаш.

 

Новото раководство на АД Водостопанство на Р. Македонија- подружница Тиквеш и во натамошниот период ќе работи кон подобрување на условите во самата институција, со цел земјоделците во регионот на Тиквеш да добијат навремено и во доволен обем вода, за наводнување.      

  

(интегрален текст од обраќањето на Водостопанство Тиквеш до јавноста по обвинувањата од ОК ВМРО-ДПМНЕ Кавадарци)                           Додади коментар